zvt.api.portfolio.get_portfolio_stocks

zvt.api.portfolio.get_portfolio_stocks(portfolio_entity=<class 'zvt.domain.meta.fund_meta.Fund'>, code=None, codes=None, ids=None, timestamp=Timestamp('2023-11-09 10:25:34.965872'), provider=None)